Psychologie-zeewolde.nl

Werkwijze

 

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?

 

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend, d.w.z. afhankelijk van de stoornis wordt de behandelduur vastgesteld.

In de intake wordt met behulp van o.a. vragenlijsten de zorgzwaarte vastgesteld aan de hand van 5 criteria:

Is er sprake van een DSM-stoornis, wat is de ernst van de stoornis, wat is het risico dat de patient loopt, hoe complex zijn de klachten en wat is het verloop van de klachten.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van de door de overheid vastgestelde producten, ieder met een bijbehorende behandelduur: Kort (circa 300 minuten), Middel (circa 500 minuten) en Intensief en Chronisch (circa 750 minuten).

Switchen van product mag alleen tijdens de behandeling bij een verandering van de zorgvraag

 

Soms blijkt in het eerste gesprek dat u niet behandeld kunt of mag worden binnen de GB GGZ. U wordt dan terugverwezen naar uw huisarts. Er is dan mogelijk een doorverwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ nodig of de hulp die de huisarts met POH-GGZ kan bieden zou dan voldoende kunnen zijn.

 

De behandeling bestaat uit gesprekken van 45 minuten, waarin gesproken wordt over uw problemen, de wijze waarop u met deze problemen omgaat en mogelijkheden deze aan te pakken. De behandeling is gericht op  het verkrijgen van meer zelfinzicht en beter functioneren op persoonlijk gebied. 

 

De klachten en problemen die door mij behandelt kunnen worden zijn:

-Angstproblemen en paniekstoornissen, zoals faalangst, fobieën, straatvrees, paniekaanvallen, etc.

-Stressproblemen, overspannenheid en "burn-out"  *)

-Depressie en aanhoudende somberheid

-Agressieproblemen en snel gefrustreerd zijn

-Gebrek aan zelfvertrouwen, assertiviteit

-Verlies van een dierbaar persoon

-Hulp en begeleiding bij (verwerken van) scheiding

-Slaapproblemen

-Aandachtstekort/Concentratie problemen (AD(H)D)

-Eetproblemen

-Vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is (bv. hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid)

-Opvoedingsproblemen

-Relatieproblemen *) 

 

*) de behandeling van relatieproblemen en burn out wordt niet vergoed door de basisverzekering

 

Het is ook mogelijk om digitaal een consult / behandeling te hebben door middel van beeldbellen. Dit gebeurd met een beveiligde verbinding middels WeSeeDo. De kosten zijn gelijk aan een face-to-face consult.