Psychologie-zeewolde.nl

Links

Ik ben lid van:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Het NIP, de beroepsvereniging van en voor psychologen, is de enige landelijke vereniging die de belangen van alle psychologen behartigt. De vereniging bevordert de beoefening van psychologie, behartigt de belangen van psychologen en biedt een platform aan de leden voor uitwisseling van kennis.

Het NIP draagt zorg voor kwaliteit van het beroep.

Leden van het NIP moeten zich bij het uitoefenen van hun beroep houden aan gedragsregels, die door de vereniging zijn vastgelegd in de NIP-beroepscode, en kunnen daar op aangesproken worden. Goede scholing waarborgt de vakinhoudelijke kwaliteit van het beroep. Het NIP heeft verschillende registraties en kwalificaties ontwikkeld. Zo kunt u de leden herkennen aan het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP

www.psynip.nl

 

NVGzP 

De NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) is in 2012 opgezet voor en door psychologen in de zorg
Als specialistische beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychologen maken we ons samen sterk om het vak goed neer te zetten. Dit doen wij voor en bij cliënten, werkgevers, wetenschappers, zorgverzekeraars en politiek Den Haag. Zodat we goede mensen kunnen opleiden, hebben en houden en we de kwaliteit van de psychologie in de zorg kunnen waarborgen.

De visie van de NVGzP is: ‘Versterking van de gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen levert een inhoudelijk waardevolle bijdrage aan de bevordering van de psychologische gezondheidszorg in Nederland’.
De NVGzP staat voor het bevorderen en waarderen van de kwaliteit van het vak en de kwaliteit van de individuele psychologische gezondheidszorg.

www.nvgzp.nl

 

Per 1 januari 2023 zijn het NIP en de NVGzP gefuseerd.