Rechten en Plichten

 

De psycholoog bouwt een dossier over u op en stelt samen met u een behandelplan op.

Nu kunt u klachten hebben over de behandeling of de voorkeur geven aan een andere behandelaar. Als client heeft u rechten die wettelijk zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst), in de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en de wet Klachtenrecht. Hierbij is het uitgangspunt dat u zeggenschap over uw eigen leven houdt en daar ook de verantwoordelijkheid voor heeft.

 

De WGBO heeft o.a. betrekking op de wettelijke plicht van uw behandelaar om u goed en volledig te informeren en op uw recht op inzage in uw dossier. Bij aanvang van de behandeling verleent u mij toestemming, middels een machtiging, om te overleggen met uw huisarts .

Uw dossier zal gedurende 20 jaar bewaard worden.

 

Het kan zijn dat u zich na een behandeling niet beter maar slechter voelt, of u onheus bejegend voelt door uw behandelaar. U kunt in die gevallen uw beklag doen bij uw behandelaar zelf. Vaak blijkt de oorzaak van een klacht een misverstand te zijn, wat met een gesprek met uw behandelaar heel eenvoudig kan worden rechtgezet. Komt u er in het gesprek niet uit dan kunt u de klacht ook voorleggen aan het tuchtcollege van de beroepsvereniging van het Nederlands Instituut van Psychologen, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam