Psychologie-zeewolde.nl

Aanmelden

 

Na een verwijzing door uw huisarts kunt u zich aanmelden bij mijn praktijk.

U kunt een boodschap inspreken op mijn praktijknummer 06-30880643 of een e-mail sturen naar :

j.m.derooij@kpnmail.nl 

Het streven is dat u binnen 24 uur teruggebeld / -gemaild wordt.

Voor het eerste gesprek vraag ik u om verzekeringspasjeidentiteitsbewijs en de verwijsbrief van de huisarts mee te nemen

 

Werkdagen:

Maandag: 09.00 - 16.00 uur

Dinsdag:   09.00 - 16.00 uur

Woensdag: 09.00 - 16.00 uur

Donderdag: 09.00 - 11.00 uur

 

Een afspraak afzeggen

Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen kunt u zich tot 24 uur van tevoren telefonisch of per mail afmelden.

In geval van ziekte op de dag van de afspraak kunt u tussen 08.00-08.15 uur de afspraak telefonisch afzeggen.

Wanneer u zonder tijdige afmelding (toch) niet op de afspraak verschijnt worden de kosten tegen het normale tarief in rekening gebracht, te weten 135,00 euro, onder vermelding van  OVP (Onverzekerd Product). Dat betekent dat deze kosten niet door uw ziektekostenverzekering worden vergoed!

Het is dus belangrijk dat u tijdig afbelt.

 

 Beroepsgeheim

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken wanneer u daar toestemming voor geeft. De zorgverzekeraar krijgt bij declaratie van de behandeling wel inzage in de prestatie maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling.

De zorgverzekeraar heeft het recht om de behandelaar te controleren. Wil de zorgverzekeraar dat via uw dossier doen dan moet u daar vooraf schriftelijke toestemming voor geven.

De behandelaars zijn in geval van verzekerde zorg verplicht bepaalde gegevens (o.a. diagnose) aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en wordt via beveiligde routes overgedragen. De gegevens in dit systeem mogen ingezien worden door het ministerie van VWS, de NZa, het CvZ, het CBS en DBC-onderhoud. Deze organisaties gebruiken de data voor de uitvoering van hun wettelijke taken.

Daarnaast moet in het geval van verzekerde zorg informatie over het verloop van de behandeling aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.

Wilt u niet dat uw gegevens aan het DIS worden aangeleverd, dan kunt u een zgn. privacyformulier invullen. Vraagt u daarnaar.