Kosten en vergoedingen 2024

De bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg in 2024 blijft hetzelfde als in 2023.

In het nieuwe ZorgPrestatieModel worden GGZ behandelingen niet meer als traject afgerekend maar als losse zorgprestaties (zie: Informatie).  De tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en zijn afhankelijk van hoe lang een consult duurt en het type consult (behandeling of diagnostiek). Afhankelijk van de verzekeraar ontvang ik een percentage van het maximum NZA tarief, wat ligt tussen de 80 en 94%.

Vanaf 1 januari 2024 declareer ik per consult of contact. Dit kan bijvoorbeeld een telefoongesprek zijn, contact per e-mail of een persoonlijk gesprek. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijke tijd. Duurt een consult bijvoorbeeld 60 minuten, dan betaalt u voor 60 min. Dit met een afronding van 15 minuten.

De meest gedeclareerde consulten zijn: CO0497 - behandeling 45 min.- €124,66.               

CO0627- behandeling 60 min. -  € 146,92.  CO0562 - diagnostiek 60 min.-  €166,93.

CO0432 - diagnostiek 45 min. - €145,32.

Vergoeding via de verzekering

Eigen Risico :  Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico €385,00 per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig of een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft (bijv. medisch specialist, bedrijfsarts).

In 2024 heb ik een contract met :

Achmea  (Zilveren KruisInterpolis, FBTO, De Frieslanden), Menzis (Menzis enAnderzorg), ONVZ (VVAA en PNOZorg), Zorg en Zekerheid,  CZ ( Ohra, CZ, Nationale Nederlanden),  DSW ( OWM DSW en Stad Holland),  ASR  (Ditzo en a.s.r zorg) , VGZ  (Unive, Zekur, IZZ, IZA, UMC), Caresq (Promovendum, Besured, Aevitae, National Academic) en Salland (voorheen Eno).

Zelf betalen zonder tussenkomst van verwijzer of verzekeraar

Heeft u redenen om niet naar uw huisarts te gaan voor een verwijzing en is er wel sprake van een psychologische behandeling, dan moet u de factuur zelf betalen. Het tarief voor een " face tot face" contact van 45 minuten bedraag 135,00 euro.

U ontvangt dan maandelijks een nota met daarop vermeld: OVP (Onverzekerd Product). U kunt de nota niet indienen bij uw zorgverzekering