Psychologie-zeewolde.nl
Home » Vergoeding

Kosten en vergoedingen 2018

 

Vergoedingen van psychologische zorg

Veel psychologische zorg wordt gedekt in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Behandelingen in de Generalistische basis GGZ worden ook in 2018 door de basisverzekering vergoed. Een zeer beperkt aantal polissen biedt in de aanvullende verzekering dekking op ggz behandelingen die niet in het basispakket vallen. Deze informatie kunt u op de websites van de verzekeraars vinden. Het is altijd raadzaam uzelf goed te informeren of de behandeling inderdaad vergoed wordt (uit de aanvullende polis) voordat u met de behandeling begint.

 

Vergoeding via de verzekering

Eigen Risico :  Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2018 is het eigen risico 385 euro per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig of een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft (bijv. medisch specialist, bedrijfsarts).

De behandeling wordt vergoed per 'prestatie' (zie  Werkwijze). Na afronding van de behandeling wordt de nota bij uw ziektekostenverzekering ingediend. Dit betekent dat de verrekening van het eigen risico ook pas dan gedaan wordt. 

In 2018 heb ik een contract met de groep zorgverzekeringen die is aangesloten bij Multizorg VRZ, Achmea (Interpolis, Zilveren Kruis, Agis, Avero Achmea), Menzis (Anderzorg, Azivo), De Friesland, CZ Delta Loyd/Ohra, DSW en VGZ  (Unive, VGZ, IZZ, IZA, Aevitae, Caresco)

 

Zelf betalen zonder tussenkomst van verwijzer of verzekeraar

Heeft u redenen om niet naar uw huisarts te gaan voor een verwijzing en is er wel sprake van een psychologische behandeling, dan moet u de factuur zelf betalen. Het tarief voor een " face tot face" contact van 45 minuten bedraag 95,00 euro.

U ontvangt dan maandelijks een nota met daarop vermeld: OVP (Onverzekerd Product)