Psychologie-zeewolde.nl
Home » Vergoeding

Kosten en vergoedingen 2022

De bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg in 2022 verandert ingrijpend.

In het nieuwe zorgprestatiemodel worden GGZ behandelingen niet meer als traject afgerekend maar als losse zorgprestaties (zie: Informatie). 

Vanaf 1 januari 2022 zal ik per contact declareren. Dit kan bijvoorbeeld een telefoongesprek zijn, contact per e-mail of een persoonlijk gesprek.

De duur van het consult bepaald het tarief.

Uiteindelijk zorgt dit voor minder administratie bij de zorgverleners en beter inzicht in de kosten bij cliënten.

 

Vergoeding via de verzekering

Eigen Risico :  Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) valt onder het verplicht eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico 385 euro per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig of een andere behandelaar die de zorgverzekeraar daarvoor gemachtigd heeft (bijv. medisch specialist, bedrijfsarts).

In 2022 heb ik een contract met :

 Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, De Frieslanden), Menzis (Anderzorg), ONVZ (VVAA,PNOZorg), Zorg en Zekerheid, CZ Delta Loyd / Ohra, DSW, Ditzo / De Amersfoortse (ASR) en VGZ  (Unive, Zekur, IZZ, IZA, UMC, Promovendum, Besured, NationalAcademic), Eno (Salland, HollandZorg, Zorgdirect) en Caresq. 

 

Zelf betalen zonder tussenkomst van verwijzer of verzekeraar

Heeft u redenen om niet naar uw huisarts te gaan voor een verwijzing en is er wel sprake van een psychologische behandeling, dan moet u de factuur zelf betalen. Het tarief voor een " face tot face" contact van 45 minuten bedraag 110,00 euro.

U ontvangt dan maandelijks een nota met daarop vermeld: OVP (Onverzekerd Product). U kunt de nota niet indienen bij uw zorgverzekering